Filmový publicista, historik, pedagóg, encyklopedista a člen Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Richard Blech zomrel po ťažkej chorobe vo veku 86 rokov v piatok 3. novembra 2017. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala vo štvrtok 9. novembra 2017 v úzkom kruhu najbližších príbuzných. 

Richard Blech vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr doizertačnou prácou ukončil štúdium dejín a teórie filmu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie denníka Smena, neskôr sa stal vedúcim jeho oddelenia kultúry. 

Od roku 1972 bol pracovníkom Encyklopedického ústavu SAV, kde o. i. viedol kolektív autorov prvej slovenskej filmovej encyklopédie Malá encyklopédia filmu. V 90. rokoch sa stal zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Filmová revue a v roku 1993 zostavoval Encyklopédiu filmu. Do roku 2005 publikoval a prednášal dejiny filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. 

Zdroj: SFÚ 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK