Tlačová správa 8

10. apríl 2018

 

Cenu Petra Mihálika si na otvorení prehliadky Týždeň slovenského filmu prevzal Pavel Branko 

V pondelok 9. apríla 2018 sa v bratislavskom Kine Lumière za početnej účasti tvorcov začala predpremiérou historickej drámy Dubček (2018) režiséra Laca Halamu prehliadka Týždeň slovenského filmu. Počas slávnostného otvorenia bola udelená aj Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. Jej držiteľom sa stal významný slovenský filmový kritik, historik, publicista, teoretik dokumentárneho filmunovinár a prekladateľ Pavel Branko.

Pavel Branko je významnou osobnosťou slovenskej filmovej kritiky a publicistiky. V 40. rokoch minulého storočia študoval na SVŠT v Bratislave, neskôr bol väznený a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen. Po roku 1948 spolupracoval ako filmový kritik s viacerými slovenskými denníkmi a slovenskými a českými filmovými časopismi, v rokoch 1957 až 1970 bol redaktorom časopisu Film a divadlo a v rokoch 1971 až 1972 pracoval v Slovenskom filmovom ústave. V ďalšej činnosti mu zabránil publikačný zákaz a do roku 1989 sa preto venoval prekladu. K filmovej kritike sa vrátil až po Novembri ´89, v 90. rokoch pôsobil ako stály spolupracovník Rádia Slobodná Európa v Bratislave a neúnavne publikuje do dnešných dní.

Branko je autorom viacerých publikácií a množstva filmových analýz a kritík, ktoré formovali rozmýšľanie a písanie o filme na Slovensku. „Svojimi textami dokázal vystihnúť trend, rozlíšiť zaujímavý autorský rukopis, pomenovať dôvody stagnácie. Stal sa majstrom formovania kritickej pozície – či už sa to týka jeho mikrodramaturgie dokumentárnej tvorby 60. rokov alebo hodnotenia nástupu mladej generácie dokumentaristov v 90. rokoch,“ uviedol počas slávnostného večera vo svojej ďakovnej reči člen poroty Ceny Petra Mihálika Martin Kaňuch zo Slovenského filmového ústavu, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon. „Jeho texty spája obdivuhodná súdržnosť myslenia, slovníka, vyjadrovania. Unikátna nepretržitá kontinuita premýšľania o filme sa radí k tomu najcennejšiemu, na čo sa v našej filmovej kultúre môžeme odvolávať. Je jediným žijúcim a stále aktívnym kritikom, ktorý zažil a komentuje našu kinematografiu od jej povojnového reštartu po súčasnosť,“ dodal Kaňuch.

K významným Brankovým publikáciám patria Slovenský krátky film 1945-65 (1965), Karol Skřipský (1966) a Mikrodramaturgia dokumentarizmu (1991). Trojzväzkový výber z Brankovej tvorby Straty a nálezy mapuje jeho tvorbu z rokov 1948 až 2006, v roku 2011 publikoval svoje pamäti s názvom Proti prúdu.

V roku 1997 získal za svoju prácu Čestný doktorát VŠMU, v roku 2007 Cenu Slnko v sieti za celoživotné dielo a v roku 2011 Cenu ministra kultúry za celoživotné, mimoriadne významné pôsobenie a publikačnú činnosť v oblasti teórie a kritiky dokumentárneho filmu. V Ankete 2000 o najlepšieho slovenského filmového kritika sa umiestnil hneď za Petrom Mihálikom. V nedávnom rozhovore pre mesačník o Film.sk povedal, že „kritika, ak chce a vie plniť svoju úlohu, je strážcom kinematografie ako kultúrneho fenoménu.“ Podľa Martina Kaňucha Brankove „texty nám budú stále pripomínať nielen fakty a súvislosti, ale predovšetkým hodnoty filmového umenia.“

Týždeň slovenského filmu sa koná v termíne od 9. do 15. apríla 2018 v Kine Lumière v Bratislave, vybrané filmy sa v rovnakom termíne premietajú aj v ďalších deviatich slovenských mestách, a to Banská Bystrica (Filmový klub v Múzeu SNP), Kežmarok (Kino Iskra), Košice (Kino Úsmev), Martin (Kino Strojár), Nitra (Kinoklub Tatra), Spišská Nová Ves (Kino Mier), Trenčín (ArtKino Metro), Trnava (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žilina (Stanica Žilina-Záriečie).

Počas prvého dňa prehliadky sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil aj seminár venovaný Pavlovi Brankovi, počas ktorého o jeho pracovných aktivitách i živote hovorili priatelia, spolupracovníci a filmoví teoretici, medzi nimi spisovateľ, dramaturg a scenárista Boris Filan, spisovateľka a jazykovedkyňa Inge Hrubaničová, filmový teoretik a šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon Martin Kaňuch, novinárka a spisovateľka Iris Kopcsayová, filmový historik Václav Macek, filmová historička Jelena Paštéková, režisérka Zuzana Piussi, publicista a prekladateľ Ladislav Volko a doktorand na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Michal Tallo.

Týždeň slovenského filmu a odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi prehliadky sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Slovenský filmový ústav (SFÚ). Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a finančne ho podporili Audiovizuálny fond, autorská spoločnosť LITA a Slovenská pošta, myšlienku projektu podporila Nadácia Tatra banky.

 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond

 

Viac na:

https://www.sfta.sk/

https://slnkovsieti.sk/

https://tyzdenfilmu.sk/

www.facebook.com/tyzdenfilmu

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK