Stanovisko Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

k návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde z 25. 5. 2018

 

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) so znepokojením zaregistrovala snahu poslancov SaS Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára o novelu zákona o Audiovizuálnom fonde (číslo parlamentnej tlače 1011). Na základe pochybností o financovaní konkrétneho projektu spoločnosti JMB Film & TV Production  Generál chcú meniť podstatu zákona a navrhujú:

- zrušiť podporu vývoja audiovizuálnych diel, respektíve ich scenára;

- zrušiť možnosť podpory jedného projektu viackrát, napríklad najskôr výrobu a potom distribúciu;

- zrušiť možnosť podpory jedného projektu z AVF a iných verejných zdrojom, napríklad z RTVS.

 

Navrhované zmeny naznačujú, že poslanci nemajú presné vedomosti o vzniku a distribúcii filmového diela, o štruktúre jeho financovania, ani o medzinárodných kontextoch, do ktorých slovenskí tvorcovia vstupujú. Akceptácia ich návrhov by radikálnym spôsobom ochromila výrobu a distribúciu kinematografických diel na Slovensku, dokonca by znemožnila kooperáciu našich filmárov so zahraničím.

 

Podľa analýzy vedenia Audiovizuálneho fondu by pri striktnom uplatnení predmetného návrhu došlo:

- k zastaveniu štipendií na podporu tvorby scenárov;

- k znemožneniu koprodukcií filmov aj hraných, dokumentárnych či animovaných seriálov s RTVS;

- k znemožneniu podpory filmov a filmových podujatí z fondu a zároveň lokálnych zdrojov, napr. zo samosprávnych krajov, miest a obcí;

- k ukončeniu možnosti čerpať prostriedky z medzinárodných zdrojov, napr. z MEDIA (bez podpory vývoja z národného zdroja je to prakticky nemožné);

- koniec podpory jedného filmu v produkcii aj v distribúcii (aj keď výrobu a distribúciu realizujú zväčša odlišné subjekty).

 

Slovenská filmová a televízna akadémia je aktivitou poslancov znepokojená hlavne preto, lebo môže zničiť niekoľkoročné snaženie tvorcov, producentov, pracovníkov Audiovizuálneho fondu i Ministerstva kultúry SR o resuscitáciu nášho audiovizuálneho priestoru. Trvalo viac ako 10 rokov, kým sa filmári spamätali z politických zásahov do slovenskej kinematografie, privatizácie jej materiálnej základne, deštrukcie RTVS a vytvorili funkčný systém podpory pôvodnej tvorby.

 

Premyslená štruktúra Audiovizuálneho fondu dnes umožňuje rozvíjať všetky vrstvy audiovizuálneho priestoru, pomáha pri vzniku filmových i televíznych diel, podporuje distribúciu, podujatia s filmom, odbornú reflexiu, vydávanie kníh i časopisov. Rešpektuje jedinečnosť slovenského prostredia, ale je kompatibilná s podobnými fondmi v zahraničí. Aj keď oproti iným európskym štátom Audiovizuálny fond pracuje s ďaleko menším objemom financií, naše filmy neustále zvyšujú svoju kvalitu, objavili sa na veľkých medzinárodných festivaloch (Berlín, Cannes, Toronto, Locarno, Karlove Vary, Varšava atď.) a mnohé z nich tam získali prestížne ocenenia. Koncepčná práca Audiovizuálneho fondu sa prejavila aj v obnove dôvery domáceho publika v slovenské filmy – minulý rok ich videlo takmer 1,5 milióna divákov.

 

Je nám ľúto, že slovenská kinematografia (ale i verejnoprávna televízia) je fackovacím panákom slovenských politikov. Ak poslanci SaS majú pochybnosti o transparentnom financovaní filmu a seriálu Generál spoločnosti JMB Film & TV Production, nech svoju kontrolu upriamia priamo na tento projekt a zo svojich zistení nech vyvodia konkrétne dôsledky. Bolo by nesprávne, keby sa kvôli jednému prípadu menil celý systém. Paušálne riešenie prostredníctvom navrhovanej novely totiž nesmeruje k náprave problémov, ale demontáži audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Poslancom navrhujeme stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, s vedením Audiovizuálneho fondu ako i so zástupcami filmárskych združení. Veríme, že v spoločnej diskusii sa  problémy vyjasnia.

 

 

Prezídium SFTA:

Martin Šulík - prezident

Mirka Grimaldi - viceprezidentka

Marek Leščák – viceprezident

Barbara Hessová

Peter Dubecký

Ján Meliš

Peter Neveďal

Ivan Ostrochovský

Miroslav Ulman

 

 

V Bratislave 28. mája 2018

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK