Audiovizuálny priemysel prijal pravidlá bezpečného nakrúcania. Deklaruje pripravenosť pracovať s maximálnou možnou ochranou pred SARV-COV-2.   Na základe prijatých opatrení a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR oslovuje Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o nevyhnutnú výnimku.

Profesijné druženia a zástupcovia audiovitzuálneho priemyslu naprieč audiovizuálnym prostredím (pozri zoznam subjektov nižšie) sa dohodli na pravidlách, ktoré sú pripravené dodržiadať po obnovení audiovizuálnej produkcie na Slovensku.

Súčasné epidemiologické opatrenia zatiaľ neumožňujú opätovné spustenie tvorby. Preto sa audiovizuálny priemysel rozhodol spraviť prvý krok, prijať súbor pravidiel, ktoré bude pri výrobe dodržiavať a s dokumentom sa oficiálne obrátil na Ministerstvo kultúry SR so žiadosťou o spoločné oslovenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom udelenia výnimky týkajúcej sa používania ochranných prostriedkov dýchacích ciest (rúšok) pre výkonných umelcov pri realizácii audiovizuálnych diel.

Predložené pravidlá potvrdzujú, že subjekty v slovenskom audiovizuálnom priestore pristupujú k problému seriózne a zodpovedne, uvedomujú si všetky riziká a sú pripravené postupovať pri svojej práci maximálne obozretne a zachovávať nevyhnutné hygienické opatrenia.

Obnovenie výroby je jedným z nástrojov ako zmierniť ekonomický dopad na priemysel, ktorý aktuálne predstavuje výpadok vo výške cca 58 miliónov eur pre rok 2020. Zastavenie práce a príjmov sa od 10. marca fatálne dotklo celého radu profesií, z ktorých zásadnú časť tvoria SZČO (Analýza dopadu COVID-19 na audiovizuálny priemysel).

Odporúčania  vychádzajú z materiálu, ktorý pripravil Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú. v spolupráci s a na základe odborných konzultácii expertov. Ddržiavať ich sa zaviazala i česká Asociace producentů v audiovizi a  ich implementovanie odporúča aj európska asociácia filmových agentúr European Film Commissions Network.

Dohodnuté samoregulačné opatrenia sa budú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

Samoregulačné odporúčania pre audiovizuálnu produkciu v SR na nastavenie ochrany pred SARS-COV-2 spracovali a dohodli sa na ich dodržiavaní:

Asociácia nezávislých producentov

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska

Asociácia slovenských kameramanov

Rozhlas a televízia Slovenska

Slovenská filmová agentúra

Slovenská filmová a televízna akadémia

producenti v oblasti reklamy

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK