Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene finančne podporil Audiovizuálny fond.

Audiovizuálny fond

 

Udeľovanie EURÓPSKYCH FILMOVÝCH CIEN je vyvrcholením rozmanitých aktivít (konferencie, semináre, workshopy ap.) Európskej filmovej akadémie (EFA). Ceny udeľuje akadémia, ktorej prezidentkou je Agnieszka Holland, každoročne; slávnostný ceremoniál sa koná každý druhý rok v Berlíne, inak v mestách, ktoré ponúknu EFA partnerstvo.

SFTA je od roku 2007 súčasťou siete európskych filmových akadémií (FAN – Film Academies´ Network), ktorá je koordinovaná Európskou filmovou akadémiou. Členmi FAN sú okrem Európskej filmovej akadémie a SFTA aj nasledujúce akadémie (kliknutím na anglický či pôvodný názov danej akadémie sa dostanete na jej webstránku):

Belgicko:
Académie André Delvaux
 
Česká republika:
Czech Film and Television Academy
 
Dánsko:
Danish Film Academy
 
Francúzsko:
Académie des Arts et Techniques du Cinéma - Les César
 
Grécko:
Hellenic Film Academy
 
Holandsko:
Dutch Academy for Film

Island:
Icelandic Film and Television Academy
 
Izrael:
Israel Film Academy
 
Írsko:
Irish Film and Television Academy

Litva:
Lithuanian Film Academy
 
Luxembursko:
D'Filmakademie
 
Nemecko:
Deutsche Filmakademie

Poľsko:
The Polish Film Academy
 
Portugalsko:
Academia Portuguesa de Cinema

Rakúsko:
Akademie des Österreichischen Films

Rusko:
The National Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Russia
 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska: 
The British Academy of Film and Television Arts

Španielsko:
Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Spain
Acadèmia del Cinema Català
 
Švajčiarsko:
Schweizer Filmakademie
 
Taliansko:
Accademia del Cinema Italiano

Ukrajina:
Ukrainian Film Academy

Kontakt Európskej filmovej akadémie: 

European Film Academy
Kurfürstendamm 225
10719 Berlin
www.europeanfilmacademy.org

Prehľad slovenských členov Európskej filmovej akadémie nájdete tu (vo vyhľadávači treba zadať krajinu).

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK