Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti za roky 2020 - 2021. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť producentom/slovenským koproducentom prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu národných filmových cien Slnko v sieti v znení zo 7. 9. 2021

Novinkou v súťaži sú 2 nové kategórie -  Najlepšie vizuálne efekty a Najlepší televízny film/miniséria/seriál. Producenti majú možnosť prihlásiť v hlavných hereckých úlohách 2 hercov/herečky, vo vedľajších úlohách 3 hercov/herečky (kategória Najlepší hraný film). 

Televízne projekty môže prihlásiť televízny vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AMS), ktorý uvedené dielo v hodnotenom období uviedol ako prvý na verejnosti na území Slovenskej republiky alebo slovenský producent, ak je nositeľom autorských práv a v prípade, že toto dielo neprihlásil televízny vysielateľ alebo poskytovateľ AMS. 


Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony sa prihlasujú prostredníctvom online prihláškového formulára najneskôr do 30. novembra 2021. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti sa predbežne uskutoční v apríli 2022 v Bratislave.

Informácie a podmienky pre producentov k prihlasovaniu filmov:

HRANÝ FILM

DOKUMENTÁRNY FILM

ANIMOVANÝ FILM

TELEVÍZNY FILM/MINISÉRIA/SERIÁL

Prihlasovanie filmov/tvorivých výkonov TU.

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK